koruna

www.slavnostikralovnyelisky.cz
7.9.2024
Nacházíte se zde: Domovská stránka / Zásady používání stránek
Zvolte velikost textu:
MaléStředníVelkéExtra velké

Zásady používání stránek

Provozovatelem internetových stránek www.slavnostikralovnyelisky.cz je agentura ARMENTUM (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.slavnostikralovnyelisky.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.slavnostikralovnyelisky.cz.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.slavnostikralovnyelisky.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.slavnostikralovnyelisky.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání stránek www.slavnostikralovnyelisky.cz byly zveřejněny 1. 6. 2009 a od tohoto data jsou platné a účinné. 

Novinky


© 2009 Slavnosti Královny Elišky v Hradci Králové. Realizuje agentura ARMENTUM